Voor deze klanten heb ik gew­erkt of werk ik nog steeds, op free­lance-basis of rechtstreeks:

ABP | opmaak boek ‘Vergezicht­en’ • free­lancewerk
Ade­lante | relatiebladpub­lieksver­sie strate­gisch belei­d­splan, pub­lieksver­sie medisch belei­d­splan • free­lancewerk
Aevi­tae | voor­waar­den, brochures, for­mulieren, adver­ten­ties, led-board­ing Rodas­ta­dion, ban­ners • free­lancewerk
Aloo, a lot of Ora­cle | logo, huis­sti­jl
An de Koel wijk­cen­trum | logo, open­ing­suitn­odig­ing, flyers
Arcus­col­lege | brochures Retour • free­lancewerk
Bedri­jven Con­tact­punt Heerlen | logo, fold­ert­je, adver­ten­ties • free­lancewerk
Belvédère Maas­tricht | 4‑jaarlijkse infor­matiekrant • free­lancewerk
Bern­er | mag­a­zine ‘Just Beat it’ • free­lancewerk
Boeken voor mensen | cam­pag­nebeeld boeken- en platen­beurs vanaf 2019
Bouwbedri­jven Jon­gen | jaarver­sla­gen, brochures, per­son­eels­blad, pre­sen­tatiewand­je, per­son­eels­gids, relatieblad • free­lancewerk
CoachEen­heid | logo • huis­sti­jl • web­site
De Berg en Fre­und Hatha Yoga | look & feel web­site • free­lancewerk
Drukker­ij van Hooren | memo­kubus • free­lancewerk
Elek­tro Groothandel Frigé | 2 maan­delijks mag­a­zine, visitekaartjes
Energiebu­reau Lim­burg | logo, huis­sti­jl, pre­sen­tatiewand­je • free­lancewerk
Eldra elec­tro­draad | brochures, ring­ban­den, 3D-illus­tratiespre­sen­tatiewand­je, adver­ten­ties• free­lancewerk
Eng­bers interieurs | logo, huis­sti­jl 
Fes­ti­val Vocal­lis | flyers/folders, pro­gram­ma­boek, rol­ban­ner, advertenties
Flex­team Gemeente Heerlen | logo, fold­er • free­lancewerk
Gemeente Heerlen | mon­u­menten­brochure, boek the­ater, boek ‘Hart voor Heerlen’, logo en bor­den Bin­nen­ring Park­stad Lim­burg, ‘Wij zijn Heerlen’ 2007, diverse fold­er­series • free­lancewerk
Gemeente Land­graaf | posterserie A0-bor­den, logo en huis­sti­jl Landgraaf25, look & feel site, boek, pro­gram­ma­boek­je, uitn­odigin­gen, posters
Gemeente Maas­tricht | opmaak aan­vraag St. Elis­a­beth Strou­ven 2015–2016-2017 voor Tout Maastricht 
Gilde Oplei­din­gen | jaarver­slag 2009
Heel Rit­ueel | logo
Het Apos­tolisch Genootschap | jaarver­sla­gen, boeken, vouw­bladen, brochures, kinderkoor­boek­je, agen­da, uitn­odigin­gen, cd-box 
His­torisch Goud | logo, huis­sti­jl, jaarver­sla­gen, bid­book Ther­men­mu­se­um • free­lancewerk
Hotel Klein Zwit­ser­land | brochure en pri­js­li­jst 2015 t/m 2018, golf­fold­er, beursbalie
Houben Fys­io­ther­a­pie| web­site
Houben Per­son­al Train­ing| web­site
I‑FourC | dig­i­tale whitepa­per
Ja tegen Nu | vra­gen­waaier, rollup ban­ner, bedruk­te vloertegels
Jes!Advies | vis­itekaart­je
Kun­st­gebit Park­stad | logo • free­lancewerk
Lan­drom | logo, huis­sti­jl 
Learn­ing Val­ley | fly­ers, ban­ners, adver­ten­ties, beurs­ma­te­ri­aal, myFlip­Class logo
Lin­gua e Musi­ca | logo, huis­sti­jl, pro­gram­ma­boek­jes, web­site
Makosoft | relatie-nieuws­brief • freelancewerk
Marieke Riedijk | web­site
Meer in bal­ans | logo
Medi­aan | logo, huis­sti­jl, brochures, adver­ten­ties, ker­stkaarten, uitn­odigin­gen, pre­sen­tatiewand­je, pro­gram­ma­boek­jes, (onderde­len) site, kalen­ders • free­lancewerk
Mijn­wa­ter BV | logo, huis­sti­jl • free­lancewerk
MKB Park­stad Lim­burg | tekst • free­lancewerk
Momen­toB | logo, huis­sti­jl, fold­er, web­site 
NHA | look & feel (vorige) site • free­lancewerk
Nophadrain | update brochures, details, 3D-illus­traties
Park Stri­jtha­gen | logo
PCk­wadraat | logo, huis­sti­jl, ver­huiskaarten, look & feel web­site • free­lancewerk
PO&R pro­jec­ton­twik­kel­ing & real­isatie | logo, huis­sti­jl, dvd-label, cov­er- en boekje 
Prickartz advo­caat medi­a­tor | logo, huis­sti­jl, tuin­bord • free­lancewerk
Pro Fysio | web­site
Provin­cie Lim­burg | logo en QR-code Lim­burg bereik­baar, logo en sti­jl Buiten­ring Park­stad Lim­burg, restyle logo Bot­tle­neck Infra + pro­ject­bor­den en nieuws­brieven, pre­sen­tatiewand­je, anti­graf­fi­ti bedrukking ecom­biduct en viaduct • free­lancewerk
logo Nation­aal Land­schap Zuid-Limburg

PvdA Heerlen | posters en fly­ers gemeenteverkiezingen 
Ren­damax | fold­er­serie • free­lancewerk
Restau­rant Boszicht | logo, pri­js­li­jst, infos­heets, adver­ten­ties • free­lancewerk
Rijck­heyt cen­trum voor regionale geschiede­nis | logo, huis­sti­jl, brochure, jaarver­sla­gen, posters, bedrukking servies • free­lancewerk
Rijk­swa­ter­staat | up to date houden groen­be­heer­plan • free­lancewerk
RO groep | opmaak boek ‘Tol­lende ruimte’ • free­lancewerk
Roger Braun con­cert­pi­anist | diverse flyers
Rouwkost | logo
SDP, ser­vi­cepunt detail­han­del | fold­ers, adver­ten­ties • free­lancewerk
SRL Hoens­broek | jaarver­sla­gen, relatieblad • free­lancewerk
Stek Jeugdhulp | boek ‘Opgroeien met kleerscheuren’
Sticht­ing Noodop­vang Park­stad e.o. | huis­sti­jl, fold­ers, kranten 
Sticht­ing Per­spec­tief | logo, huis­sti­jl, folders 
Sticht­ing van Oos­bree | boek­jes lezin­gen 
Sticht­ing Shel­ter Maas­tricht | logo, brief­pa­pi­er, dig­i­tale nieuwsbrief
Sticht­ing Taia­ma Andreas | logo
Sticht­ing Vocal­lis | Fes­ti­val Vocal­lis 2014 en 2015 fold­ers, adver­ten­ties, programmaboek
Sticht­ing VLot/VLotteam | logo, huis­sti­jl, dig­i­tale nieuwsbrief
Stri­jtha­gen­cup Land­graaf | logo, vlag, ban­ner, toernooikranten
Ther­men­mu­se­um | bor­d­jes en pan­e­len exposi­tie • free­lancewerk
Thoe­len train­in­gen | train­ings­fold­ers • free­lancewerk
Thuishuys Natu­urlijk, kinderop­vang | logo, vis­itekaart­je, web­site
Uni­ver­siteit Lei­den, R. de Vries | boek­je ‘Over Phrenitis’
VSK | fold­er 
VV Schaes­berg | adver­ten­tie 
Wivine Ver­vaeke beeldend kun­ste­naar | logo, huis­sti­jl, belet­ter­ing auto 

Won­ingsticht­ing de Voor­zorg | bewon­ers­blad, bewon­ersmap, uitn­odigin­gen, adver­ten­ties • free­lancewerk
Won­ingsticht­ing Urmond | pro­jectmap • free­lancewerk
ZLSM | fold­ers, brochures, krant, posters • free­lancewerk