Voor Ja tegen Nu, gespe­ci­a­li­seerd in systemische coa­ching, trai­ning en oplei­ding heb ik een systemische vra­gen­waaier ont­wor­pen en uit­ge­voerd. Deze wordt gebruikt bij zoge­naamde ‘opstel­lin­gen’, met behulp waar­van deel­ne­mers onbe­wuste patro­nen of blok­ka­des leren herkennen.