Voor Thuis­huys Natuur­lijk, de klein­ste en fijnste kin­der­dag­op­vang in Zuid-Lim­burg heb ik met veel ple­zier logo en web­site ont­wor­pen en gebouwd.
Deze kin­der­op­vang werkt vanuit antro­po­so­fi­sche waar­den. Con­tact met de natuur, ronde vormen, rust en dage­lijkse hui­se­lijk­heid zijn belangrijk.