Voor Elek­tro Groot­han­del Frigé heb ik een nieuwe web­site ont­wor­pen en gebouwd, na eerst een resty­ling van de huis­stijl. Het beeld- en woord­merk van het logo is geble­ven zoals het was i.v.m. de her­ken­baar­heid sinds 60 jaar. De ver­de­ling van de ele­men­ten en het let­ter­type is aan­ge­past, waar­door het com­pac­ter en mak­ke­lij­ker bruik­baar wordt. Aan het rood van de oor­spron­ke­lijk huis­stijl is een petrol groen­blauw toe­ge­voegd. Dit komt terug in alle uitin­gen, zoals op de visi­te­kaart­jes en het Frigé magazine.