Onder­deel van het jubi­le­um­jaar waarin Land­graaf 25 jaar bestond, was ont­werp en uit­voe­ring van het boek ’25 kam­pi­oe­nen over Land­graaf’ met inter­views met ‘Land­gra­ve­na­ren’ over Land­graaf  (gevolg van een gewon­nen prijs­vraag). Tek­sten zijn van Marjon Meijer en foto’s van Romy Finke.