Voor Nop­ha­drain, een bedrijf in sys­te­men voor groene, beloop­bare en berijd­bare daken, maak ik de 3D-illu­stra­ties. Deze moeten dui­de­lijk maken hoe de daken tech­nisch qua lagen zijn opge­bouwd. Ik teken ze met behulp van de 3D-gereed­schap­pen in Illu­stra­tor en waar die tekort schie­ten hand­ma­tig. Erg leuk werk! Eerst staren naar de fysieke lagen en beden­ken hoe je deze zo dui­de­lijk moge­lijk kunt ver­ta­len in een illu­stra­tie. Ver­vol­gens puz­ze­len en bij­scha­ven in Illu­stra­tor. Uiter­aard mede aan de hand van com­men­taar van de klant. Zij zijn immers de expert op dit gebied en bepa­len wat ze willen laten zien.