Voor Houben Fysi­o­the­ra­pie heb ik in 2017 een nieuwe web­site gemaakt, geba­seerd op hun bestaande huis­stijl met oranje accen­ten.
De basis was een gro­ten­deels one-page-site met daarop infor­ma­tie over de prak­tijk, de dien­sten, het team, de visie, ver­goe­din­gen, een nieuws­over­zicht en con­tact. Ook de site van zus­ter­be­drijf Houben Per­so­nal Trai­ning heb ik daarna mogen maken.