Voor Rij­ck­heyt heb ik logo en huis­stijl ont­wor­pen en uit­ge­voerd als free­lan­ce­werk. Rij­ck­heyt, cen­trum voor regi­o­nale geschie­de­nis was voor­heen het Stads­ar­chief Heer­len. Het logo moest modern zijn, maar tege­lij­ker­heid de band met het ver­le­den dui­de­lijk maken. Na een rond­lei­ding door het archief werd ik geïn­spi­reerd door de mooie oude handschriften.