In zeer korte tijd ‑3 weken- heb ik voor Gilde oplei­din­gen het jaar­ver­slag 2009 ont­wor­pen en uit­ge­voerd. In het bin­nen­werk zijn geen beel­den gebruikt, alleen veel tabel­len en gra­fie­ken. Het was een snelle, maar leuke klus. Uit­da­ging was het stra­mien zo te ont­wer­pen en op te zetten, dat het snel en handig te ver­wer­ken was, ook als er tekst­ver­loop zou ont­staan door cor­rec­ties in de 132 pagi­na’s. Dit is naar alle tevre­den­heid gelukt.