Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Marieke Riedijk grafisch vormgever, Pietersstraat 15, 6372 AR Landgraaf. Ik leg je hieronder uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel. Bij wijzigingen in wetgeving of bijvoorbeeld cookiebeleid kan deze verklaring aangepast worden. Hier kun je altijd de laatste stand van zaken lezen.

Contactgegevens

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met me wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Postadres: Pietersstraat 15, 6372 AR Landgraaf
Tel: (045) 5234040
E‑mail: info[at]marieke-riedijk.nl

Privacybeleid Marieke Riedijk grafisch vormgever

Om mijn werkzaamheden te verrichten, verwerk ik persoonsgegevens. In sommige gevallen werk ik daarbij samen met derden. Ik vind het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houd ik me aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat ik:

 • duidelijk vermeld voor welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeef aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer ik daar wettelijk toe verplicht ben;
 • wanneer ik je gegevens deel, afspraken maak met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen neem om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van partijen die in opdracht van mij persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteer om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van diensten en/of deze website laat je bepaalde gegevens bij mij achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Ik verwerk niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op deze website jij gebruik wilt maken.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten die je in offline contact met Marieke Riedijk grafisch vormgever of op deze website gebruikt, kan ik de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • voor- en achternaam
 • bedrijfsgegevens
 • e‑mailadres
 • telefoonnummer
 • functie
 • geslacht
 • NAW-gegevens
 • IBAN
 • informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier
 • IP-adres
 • internetbrowser en apparaat type

Doeleinden

Ik verwerk bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • het afhandelen van je betaling
 • verzenden van mijn nieuwsbrief
 • om je te kunnen bellen of e‑mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • om goederen en diensten bij jou af te leveren
 • Marieke Riedijk grafisch vormgever analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
 • Marieke Riedijk grafisch vormgever verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte

Verstrekking aan derden

Ik geef de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maak ik bijvoorbeeld gebruik van een derde partij voor backup-services, internetprovider en drukkers. Wanneer ik jouw gegevens aan een derde verstrek, zorg ik er (o.a. met een verwerkersovereenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook kom ik hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zal ik de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is (denk aan bijvoorbeeld een politieonderzoek).

Beveiligen en bewaren

Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorg ik dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is. Ik bewaar de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat ik de gegevens bewaar zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die ik langer moet bewaren omdat de wet mij dit verplicht. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met me op of via info[at]marieke-riedijk.nl.

Ik heb de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een firewall.
 • TLS/SSL: ik verstuur jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Gebruik van cookies

Ik maak bij het aanbieden van mijn diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen, of in de sessie van je browser staat. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser, raadpleeg hiervoor je browser voor meer informatie.

Google Analytics cookies

Ik gebruik Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Ik heb Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld conform de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens van 6 maart 2018. In lijn daarmee heb ik een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met de informatie die wordt verzameld bij je website bezoek. Ik laat je IP-adres anonimiseren door het laatste octet van het IP-adres te maskeren. Ik heb ‘gegevens delen’ laten uitzetten. Tot slot heb ik Google geen toestemming gegeven om de informatie verkregen met Google Analytics te gebruiken voor andere Google-diensten. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en door mij niet aan derden verstrekt. Google brengt de verkregen informatie echter over naar servers in de Verenigde Staten en slaat de gegevens op. Google kan de verkregen gegevens wel verstrekken aan derden als het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht of als andere partijen de informatie namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op. Meer informatie hierover lees je in het privacy beleid van Google. Hier tref je ook het privacy beleid van Google Analytics aan. Tevens wijs ik je op de opt-out mogelijkheid voor Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Google Tag Manager

Deze cookie dient sites die gebruik maken van Google Tag Manager om andere scripts en code te laden in een pagina. Zonder deze cookie kunnen andere scripts niet goed functioneren.

Social media cookies

Op mijn site maak ik gebruik van Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze content kun je gemakkelijk delen via je eigen account via de ‘Share’-functie. Social media cookies maken dit mogelijk. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter en Facebook stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Meer informatie over de gegevens die zij hiermee verkrijgen, vind je op de websites van Facebook, Twitter en LinkedIn. Heb je vragen over het privacybeleid of het cookiebeleid? Neem dan contact op via info[at]marieke-riedijk.nl

Tenslotte

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat ik niet altijd inzicht heb in de cookies die via deze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als de webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op in of via deze website getoond worden. Mocht je op mijn website cookies tegenkomen die ik hierboven niet genoemd heb, laat het me dan weten via info[at]marieke-riedijk.nl of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is en op welke manier ze de privacy gewaarborgd hebben.

Chatplatform Tidio

Deze website maakt gebruik van Tidio, een chatplatform dat gebruikers direct laat chatten met Marieke Riedijk grafisch vormgever. Ik verzamel je naam en mailadres alleen met jouw toestemming om de chat te kunnen starten. De berichten en gegevens die worden uitgewisseld worden opgeslagen in de Tidio-applicatie. Zie voor meer informatie het privacy-beleid van Tidio. Marieke Riedijk grafisch vormgever gebruikt deze gegevens alleen voor het beantwoorden van je vragen of opmerkingen. Je persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenkomst met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of ‑systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Marieke Riedijk grafisch vormgever) tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marieke Riedijk grafisch vormgever en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info[at]marieke-riedijk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan door hier te klikken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ik kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik ik nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Marieke Riedijk grafisch vormgever neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info[at]marieke-riedijk.nl

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 2 mei 2018 en geupdate op 29 mei 2018.