In 2007 bestond Land­graaf 25 jaar als samen­voe­ging van Schaes­berg, Nieu­wen­ha­gen en Ubach over Worms. Een prijs­vraag werd uit­ge­schre­ven om hier­voor een logo te ont­wer­pen. De win­naar mocht dat feest­jaar alles ont­wer­pen: de huis­stijl, web­site, fol­ders, pos­ters, pro­gram­ma­boek­jes, aan­kon­di­gin­gen en een boek.

Ik heb deze prijs­vraag gewon­nen en heb daar­door veel leuke opdrach­ten gedaan voor Landgraaf25!