Voor Bouw­be­drij­ven Jongen heb ik als free­lan­ce­werk per­so­neels­blad ‘Jongen’s Nieuws’ ont­wor­pen en uit­ge­voerd. Het blad ver­scheen 3 à 4 keer per jaar en wis­selde van dikte: 12 tot 20 pagina’s.