In het kader van het pro­ject Bott­le­neck Infra (ver­be­te­ren door­stroom ver­keer in de smalle ‘fles­sen­hals’ van Lim­burg) heb ik als free­lan­ce­werk de bedruk­king van anti­graf­fiti-pane­len ont­wor­pen en uit­ge­voerd.
Voor­waarde was dat het in de groene huis­stijl­kleur van het pro­ject werd gedaan op basis van ele­men­ten en beel­den uit de naaste omgeving.