Bouw­be­drij­ven Jongen wilde een nieuwe vorm om te com­mu­ni­ce­ren met rela­ties. Een rela­tie­ma­ga­zine, maar dan anders. Zo is het idee van de bouw­te­ke­ning ont­staan. Een vorm die natuur­lijk alles te maken heeft met het bouw­be­drijf en her­ken­baar is voor rela­ties. Ik heb deze opdracht als free­lan­ce­werk uitgevoerd.