Voor Ade­lante (reva­li­da­tie­cen­trum) heb ik als free­lan­ce­werk een ont­werp gemaakt voor het 4‑jaarlijkse rela­tie­blad ‘Ade­lante actu­eel’ in de nieuwe huis­stijl. De eerste 5 num­mers heb ik ook uit­ge­voerd en daarna is het over­ge­no­men door de vorm­ge­vings­af­de­ling van Ade­lante zelf.