Van de revi­ta­li­se­ring van het the­a­ter Heer­len is een beeld­ver­slag gemaakt, van geschie­de­nis tot en met ope­ning. Een boek met veel beeld en enkele inter­views van betrok­ke­nen. Het was een gewel­dige free­lance-opdracht dit te mogen ont­wer­pen en uit te voeren.