Frigé web­site en restyle huisstijl

Frigé web­site en restyle huisstijl

logo & huis­stijl | peri­o­diek | web­site Frigé web­site en restyle huisstijl Ook een ont­werp nodig? Keer­tje van gedach­ten wisselen? Mail of bel me → Voor Elek­tro Groot­han­del Frigé heb ik een nieuwe web­site ont­wor­pen en gebouwd, na eerst...
Gemeente Land­graaf posters

Gemeente Land­graaf posters

diversen Gemeente Landgraaf posters Ook een ontwerp nodig? Keertje van gedachten wisselen? Mail of bel me → Voor gemeente Landgraaf heb ik in 2020 een aantal posters ontworpen in het kader van corona.De gemeente wilde haar inwoners bedanken voor de inzet tijdens de...
Coa­chEen­heid logo en website

Coa­chEen­heid logo en website

logo & huis­stijl | web­site Coa­chEen­heid logo en website Ook een ont­werp nodig? Keer­tje van gedach­ten wisselen? Mail of bel me → Voor Coa­chEen­heid, een nieuw ini­ti­a­tief van drie enthou­si­aste coa­ches, heb ik met veel ple­zier logo,...