ArchivesAuteur: Marieke

14mrt

Wat is de pri­js voor ontwerp van een jaarver­slag? Graag ont­vang ik een offerte voor een nieuws­brief, huis­sti­jl, web­site … Regel­matig ont­vang ik via het con­tact­for­muli­er op mijn site dit soort ver­zoeken. Vaak een­voudi­ge vra­gen zon­der verder enige toevoeg­ing of hoog­stens wat sum­miere uit­leg. Blijk­baar bestaat het idee dat ik een aan­tal kant-en-klare offertes heb liggen met […]Continue Reading

01sep

Alweer een maand na thuiskomst uit Ladakh en Himachal Pradesh, wordt het tijd voor een blog­je. Ik ben nog steeds vol van de beelden, de won­der­baar­lijke land­schap­pen en ervarin­gen deze reis door Noord-India. Ladakh is een heel on-Indi­aas stuk­je India. Veel Tibetaanser qua sfeer, dor­p­jes, boed­dhisme en mensen. Dat is uitein­delijk ook de reden dat […]Continue Reading

22mei

“Like onze face­book­pag­i­na, dan kri­jg je kort­ing!” “Nog 100 likes en dan geven we een cadeaut­je!” Wat een rare wereld toch; ik ben er een beet­je aller­gisch voor. Zelf heb ik nog nooit op een like-but­­ton gedrukt en zal ze zek­er niet op mijn eigen site zetten. Nu zit ik ook nog steeds niet op Facebook. […]Continue Reading

12mei

Ben je onderne­mer en heb je geen arbei­d­songeschik­thei­dsverzek­er­ing of ben je op zoek naar een goed­kopere of alter­natieve AOV? Miss­chien is een Brood­fonds dan iets voor je. Ik was laatst op de Maas­trichtse voor­licht­ingsavond van de Brood­fonds­mak­ers, de bedenkers en inti­atiefne­mers van dit idee en ben erg ent­hou­si­ast gewor­den. Brood­fonds? Met min­i­maal 20 tot max­i­maal 50 […]Continue Reading

08aug

Tot voor kort was Upper Mus­tang, het ‘koninkrijk van Lo’ in Nepal ver­bo­den gebied voor buiten­lan­ders. Pas sinds 1992 wordt een beperkt aan­tal bezoek­ers toege­lat­en met een spe­ci­aal per­mit. Robert en ik hoor­den bij de gelukki­gen dit jaar. Ik ben net terug met een hoofd vol nieuwe beelden, ervarin­gen, geuren, kleuren en smak­en. Daar kan […]Continue Reading

03mei

Soms zie of hoor je iets, wat je eigen­lijk je hele lev­en al had moeten weten. Zou een hoop tijd, moeite of milieu gescheeld hebben. De goede manier om vet­ers te strikken Als kleuter heb ik nooit een strikdiplo­ma gehaald. Miss­chien was ik die keer ziek of bestond het nog niet. In ieder geval heb […]Continue Reading

22mrt

In het eerste jaar van de acad­e­mie had­den we van Appie Driels­ma een les waar ik nog regel­matig aan terug­denk. Het opende voor mij een nieuwe wereld van werken en kijken. De eerste les Appie begon de les met “Van­daag gaan we naar het bos”. Een paar stu­den­ten wilden hun jas weer aantrekken, maar we bleven bin­nen. Hij […]Continue Reading

15mrt

Er is veel moois om je over te ver­won­deren, gewoon, dagelijks om je heen. Op twit­ter heb ik het rubriek­je #alledaags­ge­ni­eten hier­voor in het lev­en geroepen. Die beelden haal ik hier nog even terug. Wat heeft zo’n kat toch won­der­baar­lijke wim­pers (of wenkbrauwen?) Mooi licht op de hoe­fi­jz­ers aan de zijgev­el aan de overkant, deze vrijdag […]Continue Reading

13mrt

Dagelijks probeer ik via Twit­ter inter­es­sante links te delen op het gebied van ontwerp, design, typografie en kun­st. Voor dege­nen die niet twit­teren ga ik de linkjes ook regel­matig hier plaat­sen, om zo een archief op te bouwen ter inspi­ratie. Maak van je iPhone een microscoop met een drup­pel water (door Alex Wild). Een prachtig […]Continue Reading

27feb

Na Twit­ter lange tijd te hebben afgedaan als een opper­vlakkig, niet­sig medi­um ben ik in korte tijd veran­derd in een behoor­lijk ent­hou­si­ast gebruik­er. Vanaf augus­tus 2011 ben ik in de Twit­terzee gedo­ken, na al langer vanaf de kant te hebben staan toek­ijken. Voor­dat ik de duik nam begon ik langza­am in te zien dat Twitter […]Continue Reading