panorama Nangma Ladakh

Twee eye­o­pe­ners voor een mak­ke­lij­ker leven

alledaags, inspiratie | 0 Reacties

Soms zie of hoor je iets, wat je eigen­lijk je hele leven al had moeten weten. Zou een hoop tijd, moeite of milieu gescheeld hebben.

De goede manier om veters te strikken

Als kleu­ter heb ik nooit een strik­di­ploma gehaald. Mis­schien was ik die keer ziek of bestond het nog niet. In ieder geval heb ik tien­tal­len jaren gewoon een tweede knoop gelegd van de 2 veter­lus­jes. One­le­gant, maar het zat vast. Pas een jaar gele­den kreeg ik les in hoe het wel moest, van iemand met een strik­di­ploma. Met veel moeite om mijn inge­sle­ten patroon te door­bre­ken leerde ik deze betere, net­tere methode aan.

Maar … veters strik­ken kan nóg beter. De enige echte goede manier heb ik pas net geleerd van Terry Moore in een kort en grap­pig TED-film­pje. Echt waar, zoiets sim­pels zien en toe­pas­sen heeft meteen posi­tief effect op je dage­lijks leven.

Genoeg hebben aan 1 papie­ren handdoekje

Zo’n andere nut­tige eye­o­pe­ner was het vol­gende film­pje over de manier waarop je slechts één papie­ren hand­doekje kunt gebrui­ken en toch écht droge handen hebt. Ik was geneigd er altijd twee te pakken, omdat ik het met eentje niet redde.

Joe Smith legt op een komi­sche manier uit hoe je eerst twaalf keer het water van je handen schudt en daarna het hand­doekje vouwt (! heel belang­rijk) en ermee afdroogt. Zeker na dit korte film­pje ver­geet je het nooit meer. Als we dit alle­maal doen, scheelt het een hoop bomen en afval.

 

Mensen die naden­ken over het oplos­sen of ver­be­te­ren van dage­lijkse klei­nig­he­den blijft boeiend en de moeite waard om door velen gezien te worden. Dus: spread the word! Als jullie nog andere nut­tige han­dig­he­den weten of wetens­waar­dige een­vou­dige levens­ver­be­te­rin­gen houd ik me aanbevolen.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *