ArchivesCategorie: ontwerp

14mrt

Wat is de pri­js voor ontwerp van een jaarver­slag? Graag ont­vang ik een offerte voor een nieuws­brief, huis­sti­jl, web­site … Regel­matig ont­vang ik via het con­tact­for­muli­er op mijn site dit soort ver­zoeken. Vaak een­voudi­ge vra­gen zon­der verder enige toevoeg­ing of hoog­stens wat sum­miere uit­leg. Blijk­baar bestaat het idee dat ik een aan­tal kant-en-klare offertes heb liggen met […]Continue Reading

22mrt

In het eerste jaar van de acad­e­mie had­den we van Appie Driels­ma een les waar ik nog regel­matig aan terug­denk. Het opende voor mij een nieuwe wereld van werken en kijken. De eerste les Appie begon de les met “Van­daag gaan we naar het bos”. Een paar stu­den­ten wilden hun jas weer aantrekken, maar we bleven bin­nen. Hij […]Continue Reading

13mrt

Dagelijks probeer ik via Twit­ter inter­es­sante links te delen op het gebied van ontwerp, design, typografie en kun­st. Voor dege­nen die niet twit­teren ga ik de linkjes ook regel­matig hier plaat­sen, om zo een archief op te bouwen ter inspi­ratie. Maak van je iPhone een microscoop met een drup­pel water (door Alex Wild). Een prachtig […]Continue Reading

20feb

Sinds kort is dan ein­delijk mijn site vernieuwd! Ik hik­te er al lang tege­naan, maar zoals art­sen vaak schi­j­nen te roken, ben ik als ontwer­p­er met eigen vor­mgev­ingsza­k­en nogal traag. Werk voor anderen gaat alti­jd voor. Het lezen van de 4 principes om iets af te kri­j­gen gaf me het nodi­ge laat­ste zetje. Hoofd­bezwaar aan mijn vorige […]Continue Reading