ArchivesCategorie: gedachten

14mrt

Wat is de pri­js voor ontwerp van een jaarver­slag? Graag ont­vang ik een offerte voor een nieuws­brief, huis­sti­jl, web­site … Regel­matig ont­vang ik via het con­tact­for­muli­er op mijn site dit soort ver­zoeken. Vaak een­voudi­ge vra­gen zon­der verder enige toevoeg­ing of hoog­stens wat sum­miere uit­leg. Blijk­baar bestaat het idee dat ik een aan­tal kant-en-klare offertes heb liggen met […]Continue Reading

22mei

“Like onze face­book­pag­i­na, dan kri­jg je kort­ing!” “Nog 100 likes en dan geven we een cadeaut­je!” Wat een rare wereld toch; ik ben er een beet­je aller­gisch voor. Zelf heb ik nog nooit op een like-but­­ton gedrukt en zal ze zek­er niet op mijn eigen site zetten. Nu zit ik ook nog steeds niet op Facebook. […]Continue Reading

12mei

Ben je onderne­mer en heb je geen arbei­d­songeschik­thei­dsverzek­er­ing of ben je op zoek naar een goed­kopere of alter­natieve AOV? Miss­chien is een Brood­fonds dan iets voor je. Ik was laatst op de Maas­trichtse voor­licht­ingsavond van de Brood­fonds­mak­ers, de bedenkers en inti­atiefne­mers van dit idee en ben erg ent­hou­si­ast gewor­den. Brood­fonds? Met min­i­maal 20 tot max­i­maal 50 […]Continue Reading

22mrt

In het eerste jaar van de acad­e­mie had­den we van Appie Driels­ma een les waar ik nog regel­matig aan terug­denk. Het opende voor mij een nieuwe wereld van werken en kijken. De eerste les Appie begon de les met “Van­daag gaan we naar het bos”. Een paar stu­den­ten wilden hun jas weer aantrekken, maar we bleven bin­nen. Hij […]Continue Reading

27feb

Na Twit­ter lange tijd te hebben afgedaan als een opper­vlakkig, niet­sig medi­um ben ik in korte tijd veran­derd in een behoor­lijk ent­hou­si­ast gebruik­er. Vanaf augus­tus 2011 ben ik in de Twit­terzee gedo­ken, na al langer vanaf de kant te hebben staan toek­ijken. Voor­dat ik de duik nam begon ik langza­am in te zien dat Twitter […]Continue Reading