Leuk dat je ingeschreven wilt bli­jven.
Je kunt nog inter­es­sante tips verwacht­en.

Hier als bonus vast 2 tips die je lev­en verge­makke­lijken en ver­beteren.
Niet direct vor­mgev­ing-gere­la­teerd, maar wel nut­tig!