Dagelijks probeer ik via Twit­ter inter­es­sante links te delen op het gebied van ontwerp, design, typografie en kun­st. Voor dege­nen die niet twit­teren ga ik de linkjes ook regel­matig hier plaat­sen, om zo een archief op te bouwen ter inspiratie.

Maak van je iPhone een microscoop met een drup­pel water (door Alex Wild).

met waterdruppel op iPhone: vergrote bij

Een prachtig vor­mgegeven stal­en kruk (van Adan Bañuelos)

stalen kruk van Adan Bañuelos

Cov­ers om lang naar te kijken: het lijken illus­traties, maar zijn 3D-interieurs met design­voor­w­er­pen uit het mag­a­zine. (Wall­pa­per)

cover 3D-interieur als illustratie

Grap­pige stoelt­jes met gek­leurde kopse kan­ten van hout (van Stu­dio Ve)

Endy chair stoeltje

Inge­nieus gevouwen theeza­k­jes in een ver­rassend kleurig ope­nende doos. (Mila­gros Maria Bouron­cle Rodriguez)

theezakjes verpakking

Typografis­che begrip­pen uit­gelegd in een film­p­je. (door LetterPress)

En tot slot mooie betekenisvolle per­spec­tivis­che typografie in Brazil­i­aanse arme wijk. (door Boamis­tu­ra)
Gemaakt in samen­werk­ing met kinderen die daar wonen.

Boamistura-Brasilandia-Typographical-Graffiti-