Sinds kort is dan ein­delijk mijn site vernieuwd! Ik hik­te er al lang tege­naan, maar zoals art­sen vaak schi­j­nen te roken, ben ik als ontwer­p­er met eigen vor­mgev­ingsza­k­en nogal traag. Werk voor anderen gaat alti­jd voor. Het lezen van de 4 principes om iets af te kri­j­gen gaf me het nodi­ge laat­ste zetje. Hoofd­bezwaar aan mijn vorige […]Continue Reading