Voor Thuishuys Natu­urlijk, de kle­in­ste en fijn­ste kinderdagop­vang in Zuid-Lim­burg heb ik met veel plezi­er logo en web­site ont­wor­pen en gebouwd.
Deze kinderop­vang werkt vanu­it antro­posofis­che waar­den. Con­tact met de natu­ur, ronde vor­men, rust en dagelijkse huiselijkheid zijn belangrijk.

Thuishuys Natuurlijk responsive

De site is goed respon­sive en past zich aan aller­lei for­mat­en beeld­scherm aan.

Thuishuys Natuurlijk logo

 

Het beeld­merk met huis­je en boom­p­je geeft de kern weer: huiselijkheid en natu­ur, teke­nachtig, natu­urlijk ver­beeld met stem­pelachtige let­ter. Geen scherpe hoeken in het beeld­merk. Zelfs het huis­je is afgerond, passend bij de antroposofie.

Thuishuys Natuurlijk mobiel

 

In bij­na alle beelden komt de natu­ur terug. Ner­gens rechte of scherpe kaders, alles afgerond.

Thuishuys Natuurlijk website