Stichting VLot-logo

Voor sticht­ing VLot Zuid-Lim­burg, voor vluchtelin­gen in de knel, heb ik logo, huis­sti­jl en een fold­er ontworpen.

Stichting VLot-folder

Sticht­ing VLot had ook behoefte aan een dig­i­tale nieuws­brief. Deze heb ik ont­wor­pen en uit­gevo­erd via de online dig­i­tale-nieuws­brieven-soft­ware van MailChimp. Dit geeft VLot een goed beheer over hun nieuws­brief, inclusief mon­i­tor­ing van bereik en effec­tiviteit van hun campagnes.

Stichting VLot digitale nieuwsbrief

Hier­voor waren ver­schil­lende pic­togram­men per rubriek nodig.

Stichting VLot pictogrammen