Provincie logo Limburg bereikbaar

Voor Provin­cie Lim­burg heb ik als free­lancewerk een logo ont­wor­pen, dat gebruikt wordt bij aller­lei ver­keers-doorstroom-ver­be­ter­ing­spro­jecten.

Ook heb ik QR-codes gemaakt op basis van het logo met ver­wi­jz­ing naar de web­site van Lim­burg bereik­baar.

Provincie Limburg bereikbaar QR-codes