doorkijkje onder viaduct richting ecombiductIn het kad­er van het project Bot­tle­neck Infra (ver­beteren doorstroom ver­keer in de smalle ‘flessen­hals’ van Lim­burg) heb ik als free­lancewerk de bedrukking van anti­graf­fi­ti-pan­e­len ont­wor­pen en uitgevoerd.
Voor­waarde was dat het in de groene huis­sti­jlk­leur van het project werd gedaan op basis van ele­menten en beelden uit de naaste omgev­ing. Op het ecom­biduct staan afbeeldin­gen van de natu­ur en dieren die erbij gebaat zijn. Op het viaduct beelden van de spoor- en fiets­brug in de omgeving.

Provincie Bottleneck Infra antigraffiti-panelen bedrukking ecombiduct
Provincie Bottleneck Infra antigraffiti-panelen bedrukking antigraffiti viaduct