Nophadrain 3D-illustraties van opbouwen extensief, beloopbaar en berijdbaar

Voor Nophadrain, een bedri­jf in sys­te­men voor groene, beloop­bare en beri­jd­bare dak­en, maak ik de 3D-illus­traties. Deze moeten duidelijk mak­en hoe de dak­en tech­nisch qua lagen zijn opge­bouwd. Ik teken ze met behulp van de 3D-gereed­schap­pen in Illus­tra­tor en waar die teko­rt schi­eten hand­matig. Erg leuk werk! Eerst staren naar de fysieke lagen en bedenken hoe je deze zo duidelijk mogelijk kunt ver­tal­en in een illus­tratie. Ver­vol­gens puzze­len en bijschaven in Illus­tra­tor. Uit­er­aard mede aan de hand van com­men­taar van de klant. Zij zijn immers de expert op dit gebied en bepalen wat ze willen lat­en zien.

Nophadrain 3D-illustraties van opbouwen berijdbaar en hellende daken in verschillende hoeken

Voordeel van deze illus­traties is dat ze — ken­merk van vec­toren — oneindig schaal­baar zijn. Nophadrain kan ze dus even­goed gebruiken in brochures, als lev­ens­g­root op pan­e­len of ban­ners voor beurzen, of op vracht­wa­gen­zeilen. De kwaliteit en scherpte bli­jft gelijk.

Nophadrain 3D-illustraties van drainagelagen voor groendaken