Vanaf 2010 is Medi­aan een kalen­der gaan uit­geven, met als basis­the­ma ‘Vak­w­erk in Lim­burg’. Ook dit was een terugk­erende freelanceopdracht.


Bin­nen­werk van de 3 kalenders.

systeem Mediaan kalender 2010

De kalen­der van 2010 heeft als the­ma Lim­burgse archi­tec­tu­ur. Per maand drie beelden van een Lim­burgs gebouw in een span­nende com­bi­natie. Ertussen zit­ten korte tussen­bladen met beeld en week­num­mers aan de voorkant en een quote van een ‘Medi­an­er’ aan de achterkant.

Mediaan kalender 2011

De kalen­der van 2011 (links) gaat over de Lim­burgse veld­kruizen. In 2012 (rechts) staan Lim­burgse feesten en even­e­menten centraal.