Voor vocaal ensem­ble Lin­gua e Musi­ca heb ik naast het logo en de huis­sti­jl ook de web­site ont­wor­pen en gebouwd. Hij is een­voudig en strak gehouden met de 3 huis­sti­jlk­leuren als accent.

In de blauwe balk wor­den steeds een paar beelden afgewisseld.

Lingua e Musica homepage en dirigent

 

Op de site is infor­matie te vin­den over het koor, de leden, de diri­gent, con­tact­gegevens én uit­er­aard (op de blog­pag­i­na) nieuws over de concerten.

sopranen Lingua e Musica

contactgegevens en nieuws/concerten

 

 

Leuk onderdeel is dat je een aan­tal uit­gevo­erde stukken kunt beluis­teren en/of bekijken.

audio en video