Onderdeel van het jubileum­jaar waarin Land­graaf 25 jaar bestond, was ontwerp en uitvo­er­ing van het boek ’25 kam­pi­oe­nen over Land­graaf’ met inter­views met ‘Land­gravenaren’ over Land­graaf  (gevolg van een gewon­nen pri­jsvraag). Tek­sten zijn van Mar­jon Mei­jer en foto’s van Romy Finke.

Landgraaf25 boek-cover

De cov­er is in een opval­lende hexa­chrome magen­ta (spe­ciale kleur) gedrukt. Mooie gri­jze kap­i­taal­band­jes en leeslint mak­en het extra bijzonder.

Landgraaf25 boek-binnenwerk

Het hele boek is zwartwit gedrukt, met ste­un­kleur magenta.

Landgraaf25 boek-binnenwerk

Per inter­view 1 foto, met mooie typografie.