Gilde opleidingen jaarverslag 2009 cover

In zeer korte tijd ‑3 weken- heb ik voor Gilde oplei­din­gen het jaarver­slag 2009 ont­wor­pen en uit­gevo­erd. In het bin­nen­werk zijn geen beelden gebruikt, alleen veel tabellen en grafieken. Het was een snelle, maar leuke klus. Uitdag­ing was het stramien zo te ontwer­pen en op te zetten, dat het snel en hand­ig te ver­w­erken was, ook als er tek­stver­loop zou ontstaan door cor­rec­ties in de 132 pag­i­na’s. Dit is naar alle tevre­den­heid gelukt.

Gilde opleidingen jaarverslag 2009 overzicht

De pag­i­nanum­mer­ing aan de rand cor­re­spon­deert met de dia­posi­tieve num­mer­ing van de bijbe­horende bijla­gen. Zo is aan de zijkant van het jaarver­slag te zien wat bij elka­ar hoort.

Gilde opleidingen jaarverslag 2009 detail grafieken en tabellen