ELDRA kabels 3D-illustraties

Voor Eldra en Solinq heb ik als free­lancewerk veel 3D-illus­traties gemaakt van alle soorten kabels en connectoren.

ELDRA tang connectoren 3D-illustraties

Solinq connectors 3D-illustraties

Deze illus­traties wer­den oa. gebruikt in ver­schil­lende brochures. Onder­staand een brochure over brand­vei­ligheid, door mij ontworpen.

Eldra brochure brandveilige kabels