Voor CoachEen­heid, een nieuw ini­ti­atief van drie ent­hou­si­aste coach­es, heb ik met veel plezi­er logo, huis­sti­jl en web­site ont­wor­pen en gebouwd (NB sinds novem­ber 2020 niet meer online).

Vri­jheid is een belan­grijk gegeven in hun ontwikkel­tra­jecten. De site moet dus ook een gevoel van vri­jheid en ruimte oproepen.

CoachEenheid site responsive

De site is goed respon­sive en past zich aan aller­lei for­mat­en beeld­scherm aan.

CoachEenheid logo

 

Het beeld­merk heeft een vurige, energieke kern, van waaruit de coach­es werken.
Ver­schil­lende coach­es in een cirkel van ver­bon­den­heid, een­heid, naar en vanu­it energie.
Wel met ruimte ertussen: per­soon­lijke vri­jheid. Er ‘waait lucht doorheen’, van buiten naar bin­nen en andersom.
De pot­lood-achtige lijn­t­jes zijn organ­isch, hebben iets intuïtiefs en schets­matigs en geven beweg­ing. Niet vast­staand, star. Zolang je schetst is iets in ontwik­kel­ing, is het een pro­ces. De kleuren hebben een relatie met vuur, aarde en hemel of water. In zijn geheel is het beeld­merk iets gedraaid om meer beweg­ing, dynamiek te kri­j­gen. Je kunt het eventueel ook zien als de ‘gecoachte’ in het mid­den van de coach­es, die zijn energie uit­straalt én kri­jgt van de coaches.

 

De hoofd­beelden van de pagina’s zijn met zorg gekozen. Ze passen qua kleur bij het logo en inhoudelijk bij de tekst.

CoachEenheid webpage