Bouwbedri­jven Jon­gen wilde een nieuwe vorm om te com­mu­niceren met relaties. Een relatiemagazine, maar dan anders. Zo is het idee van de bouwteken­ing ontstaan. Een vorm die natu­urlijk alles te mak­en heeft met het bouwbedri­jf en herken­baar is voor relaties. Ik heb deze opdracht als free­lancewerk uit­gevo­erd. Bouwbedrijven Jongen bouwtekening nr1 thema Samenwerking Elke bouwteken­ing zal een ander the­ma beslaan. Voor deze eerste is het the­ma ‘samen­werken’, onderverdeeld in de begrip­pen dromen, denken, dur­ven, doen en doorzetten. Bij elk begrip horen bepaalde pro­jecten of samen­werk­ingsver­ban­den, waar in een kort tek­st­je over verteld wordt. Bouwbedrijven Jongen bouwtekening tekst detail Voor verdere verdieping kan men de bijbe­horende QR-code scan­nen en verder lezen op de site en in de verdiepende pdfs. Men wordt uitgen­odigd te rea­geren via Twit­ter, mail of anders. Bouwbedri­jven Jon­gen hoopt op deze manier meer inter­ac­tie te kri­j­gen met haar relaties. Bouwbedrijven Jongen vouwblad QR-code De bouwteken­ing wordt aange­bo­den in een bijbe­horend transparant doos­je, sober met alleen wit bedrukt. Bouwbedrijven Jongen vouwblad nr1 doosje Indruk van de bouwteken­ing via Vine