Heerlen boek revitalisering theater-cover

Van de revi­talis­er­ing van het the­ater Heerlen is een beeld­ver­slag gemaakt, van geschiede­nis tot en met open­ing. Een boek met veel beeld en enkele inter­views van betrokke­nen. Het was een geweldige free­lance-opdracht dit te mogen ontwer­pen en uit te voeren.

Heerlen boek revitalisering theater - spread binnenwerk

Vóór in het boek staan enkele inter­views met mooie pag­i­na­grote beelden.

Heerlen boek revitalisering theater - spread binnenwerk

Verder bestaat het boek gro­ten­deels uit foto’s om uit­ge­breid het pro­ces van de revi­talis­er­ing te kun­nen bek­ijken, met een enkele quote van arti­esten, bezoek­ers en belanghebben­den ertussen.

Heerlen boek revitalisering theater - spread binnenwerk