Het Apostolisch Genootschap agenda - cover
2009 was het jaar van de astronomie, wat ook uit­gangspunt was voor het the­ma van de agen­da van het Apos­tolisch Genootschap dat jaar, uit­gevo­erd in een Ned­er­landse en Engelse versie.
Het kalen­dar­i­um is verdeeld in 6 x 6 vak­jes, waar telkens enkele vak­jes fun­geren als een soort doork­ijk­je naar de pag­i­na erachter of ervoor, met daarover­heen een quote.

Het Apostolisch Genootschap agenda - binnenwerk
De inhoud loopt van groots (beelden van het hee­lal) naar steeds dichter­bij op aarde, naar mensen, dieren en uitein­delijk zelfs erin (bloed­baan).

Het Apostolisch Genootschap agenda - binnenwerk nieuw hoofdstuk
Tussendoor een aan­tal spreads met tek­sten en ver­halen van over de hele wereld en vanu­it ver­schil­lende religies.

Het Apostolisch Genootschap agenda - binnenwerk