Voor Ade­lante (reval­i­datiecen­trum) heb ik als free­lancewerk een ontwerp gemaakt voor het 4‑jaarlijkse relatieblad ‘Ade­lante actueel’ in de nieuwe huis­sti­jl. De eerste 5 num­mers heb ik ook uit­gevo­erd en daar­na is het overgenomen door de vor­mgev­ingsafdel­ing van Ade­lante zelf.

Adelante actueel inhoudsopgave

Aan de hand van de nieuwe huis­sti­jl­richtli­j­nen, waarin o.a. kleuren en let­ter­types waren vast­gelegd heb ik een stramien opgezet met ver­schil­lende indel­ingsmo­gelijkhe­den per artikel.

Adelante actueel spreads

Adelante actueel spread