Soms zie of hoor je iets, wat je eigen­lijk je hele lev­en al had moeten weten. Zou een hoop tijd, moeite of milieu gescheeld hebben.

De goede manier om veters te strikken

Als kleuter heb ik nooit een strikdiplo­ma gehaald. Miss­chien was ik die keer ziek of bestond het nog niet. In ieder geval heb ik tien­tallen jaren gewoon een tweede knoop gelegd van de 2 vet­er­lus­jes. Onel­e­gant, maar het zat vast. Pas een jaar gele­den kreeg ik les in hoe het wel moest, van iemand met een strikdiplo­ma. Met veel moeite om mijn ingesleten patroon te door­breken leerde ik deze betere, net­tere meth­ode aan.

Maar … vet­ers strikken kan nóg beter. De enige echte goede manier heb ik pas net geleerd van Ter­ry Moore in een kort en grap­pig TED-film­p­je. Echt waar, zoi­ets sim­pels zien en toepassen heeft meteen posi­tief effect op je dagelijks leven.

Genoeg hebben aan 1 papieren handdoekje

Zo’n andere nut­tige eye­open­er was het vol­gende film­p­je over de manier waarop je slechts één papieren hand­doek­je kunt gebruiken en toch écht droge han­den hebt. Ik was geneigd er alti­jd twee te pakken, omdat ik het met een­t­je niet redde.

Joe Smith legt op een komis­che manier uit hoe je eerst twaalf keer het water van je han­den schudt en daar­na het hand­doek­je vouwt (! heel belan­grijk) en ermee afdroogt. Zek­er na dit korte film­p­je vergeet je het nooit meer. Als we dit alle­maal doen, scheelt het een hoop bomen en afval.

 

Mensen die nadenken over het oplossen of ver­beteren van dagelijkse kleinighe­den bli­jft boeiend en de moeite waard om door velen gezien te wor­den. Dus: spread the word! Als jul­lie nog andere nut­tige hand­ighe­den weten of wetenswaardi­ge een­voudi­ge lev­ensver­be­terin­gen houd ik me aanbevolen.