Wat is de pri­js voor ontwerp van een jaarver­slag? Graag ont­vang ik een offerte voor een nieuws­brief, huis­sti­jl, web­site … Regel­matig ont­vang ik via het con­tact­for­muli­er op mijn site dit soort ver­zoeken. Vaak een­voudi­ge vra­gen zon­der verder enige toevoeg­ing of hoog­stens wat sum­miere uit­leg. Blijk­baar bestaat het idee dat ik een aan­tal kant-en-klare offertes heb liggen met […]Continue Reading