Archivesmaart, 2012

22mrt

In het eerste jaar van de acad­e­mie had­den we van Appie Driels­ma een les waar ik nog regel­matig aan terug­denk. Het opende voor mij een nieuwe wereld van werken en kijken. De eerste les Appie begon de les met “Van­daag gaan we naar het bos”. Een paar stu­den­ten wilden hun jas weer aantrekken, maar we bleven bin­nen. Hij […]Continue Reading

15mrt

Er is veel moois om je over te ver­won­deren, gewoon, dagelijks om je heen. Op twit­ter heb ik het rubriek­je #alledaags­ge­ni­eten hier­voor in het lev­en geroepen. Die beelden haal ik hier nog even terug. Wat heeft zo’n kat toch won­der­baar­lijke wim­pers (of wenkbrauwen?) Mooi licht op de hoe­fi­jz­ers aan de zijgev­el aan de overkant, deze vrijdag […]Continue Reading

13mrt

Dagelijks probeer ik via Twit­ter inter­es­sante links te delen op het gebied van ontwerp, design, typografie en kun­st. Voor dege­nen die niet twit­teren ga ik de linkjes ook regel­matig hier plaat­sen, om zo een archief op te bouwen ter inspi­ratie. Maak van je iPhone een microscoop met een drup­pel water (door Alex Wild). Een prachtig […]Continue Reading